Απόσυρση – Ανακύκλωση Αυτοκινήτων

Η ανακύκλωση του παλιού σας αυτοκινήτου γίνεται με ταχείες, πιστοποιημένες διαδικασίες στο κέντρο επεξεργασίας που διαθέτει η εταιρεία μας. Προβαίνουμε στην οριστική διαγραφή του οχήματός σας και σας χορηγούμε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καταστροφής-πλήρους διαγραφής.

Ενημερωθείτε από την παρακάτω λίστα για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οριστική διαγραφή του οχήματός σας.

Κατηγορίες δικαιολογητικών

Ανακύκλωση ΙΧ
από Ιδιώτη

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ. Αυτοκινήτου από ΙΔΙΩΤΗ

Ανακύκλωση ΙΧ από Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Έγγραφα απαραίτητα ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ

Ανακύκλωση Ι.Χ. από Ο.Ε. & Ε.Ε.

Έγγραφα απαραίτητα ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΟΕ-ΕΕ

Ανακύκλωση Φορτηγού από Ιδιώτη

Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΙΔΙΩΤΗ

Οριστική Διαγραφή
ΤΑΞΙ

Έγγραφα απαραίτητα ΤΑΞΙ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΙΔΙΩΤΗ

Ανακύκλωση Φορτηγού από Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ

Ανακύκλωση Φορτηγού από Ο.Ε. & Ε.Ε.

Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΟΕ-ΕΕ

Ανακύκλωση Φορτηγού άνω 3,5 τόνων

Απαραίτητα Έγγραφα για Ανακύκλωση Φορτηγού άνω των 3,5 τόνων Μικτό

Start typing to see products you are looking for.