Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις, στις συχνά τιθέμενες ερωτήσεις.

Αν πάλι δεν βρήκατε αυτό που σας απασχολεί απευθυνθείτε στην Επικοινωνία

 

Πότε πρέπει να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Η τελευταία προθεσμία κατάθεσης οχήματος για Οριστική Διαγραφή και ανακύκλωση είναι βάση της ΕΔΟΕ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ κάθε έτους.

Που θα πάω το αυτοκίνητό μου για ανακύκλωση;

Σε οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης που φέρουν τη πινακίδα και το σήμα της ΕΔΟΕ, έχοντας απλώς μαζί την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τη ταυτότητά σας. Εκεί θα εκδοθεί το πιστοποιητικό καταστροφής με το οποίο θα αποταξινομηθεί οριστικά το αυτοκίνητό σας (παράδοση πινακίδων).

Είμαι υποχρεωμένος να παραδώσω το αυτοκίνητό μου;

Ναι, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποκτηθεί το πιστοποιητικό καταστροφής που θα επιτρέψει την αποταξινομήση του αυτοκινήτου (παράδοση πινακίδων).

Τι θα μου κοστίσει;

Απολύτως τίποτα! Η παράδοση του οχήματος γίνεται δωρεάν εφόσον αυτό είναι ακέραιο και αυτούσιο.

Υπάρχει ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στη γειτονιά μου. Πού θα απευθυνθώ;

Σύμφωνα με το ΠΔ, αρμόδιος φορέας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Συνεπώς κάθε ιδιώτης θα πρέπει να απευθυνθεί στο δήμο ή στη κοινότητα που ανήκει.

Tι διαδικασία χρειάζεται για να από-ταξινομήσω το αυτοκίνητο μου οριστικά;

Αρχικά να παραδώσετε το όχημα σας σε ένα από τα Εγκεκριμένα Κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Η αποταξινόμιση του οχήματος γίνεται από το Εγκεκριμένο Κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρισης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το όχημα πρέπει να παραδοθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της ΕΔΟΕ(2106899039) ή των κατά τόπους επεξεργαστών (σημεία παράδοσης)

Μπορώ να παραδώσω το όχημα μου όπου θέλω;

Ναι, εφ'όσον το Κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι εγκεκριμένο και φέρει την πινακίδα και το σήμα σας ΕΔΟΕ. Τα εγκεκριμένα κέντρα πρόκειται να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΕ, στον Τύπο και στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.

Θα πάρω χρήματα όταν παραδώσω το αυτοκίνητό μου;

Η παράδοση οχήματος προς ανακύκλωση είναι υποχρέωση κάθε τελικού χρήστη και συνεπώς δεν προβλέπεται καμία αξία αγοράς. Εντούτοις αν πιστεύεται ότι το όχημα σας διατηρεί κάποια εμπορική αξία τότε μπορείτε να την επιδιώξετε πουλώντας το όχημα είτε σαν όχημα, είτε σαν ανταλλακτικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πώληση νοείται η νόμιμη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας.

Το αυτοκίνητο μου δεν μετακινείται. Είμαι υποχρεωμένος να το πάω για καταστροφή;

Ναι. Θυμηθείτε ένα ακίνητο όχημα είναι εστία περιβαλλοντικής μόλυνσης. Σας υπενθιμίζουμε να υπολογίσετε ότι το κόστος μεταφοράς του είναι μικρότερο από το κόστος των τελών κυκλοφορίας για ένα έτος.

Είμαι υποχρεωμένος να παραστώ αυτοπροσώπως στην παράδοση του αυτοκινήτου μου σας καταστροφή;

Όχι. Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον τρίτο με απλή εξουσιοδότηση. Επιπλέον θα χρειαστούν η φωτοτυπία της ταυτότητα σας καθώς και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σας.

Το αυτοκίνητο μου δεν είναι στο όνομα μου. Μπορώ να το παραδώσω;

Για λόγους ασφαλείας χρειάζεται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή κάποια άλλη βεβαίωση ότι είστε νόμιμος χρήστης του οχήματος. Π.χ. Πληρεξούσιο ή αποδοχή κληρονομιάς κ.α.

Ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου μου δεν υπάρχει πια. Είμαι υποχρεωμένος να το πάω για να ανακύκλωση;

Ναι. Ισχύει ο ίδιος κανόνας για σας όπως και για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

Ο νόμος της ανακύκλωσης αυτοκινήτων ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα;

Ισχύει για όλα ανεξαιρέτως τα επιβατικά και ελαφρά φορτηγά με μικτό βάρος έως 3.5 τ.