Έγγραφα απαραίτητα για ανακύκλωση από ΑΕ & ΕΠΕ

Έγγραφα απαραίτητα για ανακύκλωση από ΟΕ & ΕΕ

Έγγραφα απαραίτητα για ανακύκλωση Ι.Χ. από ιδιώτη

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς να γράφει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ!
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
 • Πινακίδες και οι 2
 • Βιβλίο μεταβολών για φορτήγα
 • Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για φορτηγά
 • ΕΝΤΥΠΟ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ της εταιρίας μας επικυρωμένο από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα

Έγγραφα απαραίτητα ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΟΕ-ΕΕ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


Έγγραφα απαραίτητα ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΟΕ-ΕΕ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στην ΕΦΟΡΙΑ

Απαραίτητα Έγγραφα για Ανακύκλωση Φορτηγού άνω των 3,5 τόνων Μικτό

Αναλαμβάνουμε την οριστική διαγραφή και ανακύκλωση των φορτηγών με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ.


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΟΕ-ΕΕ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ.


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΟΕ-ΕΕ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΙΔΙΩΤΗ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ.


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΙΔΙΩΤΗ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΙΔΙΩΤΗ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΙΔΙΩΤΗ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ. Αυτοκινήτου από ΙΔΙΩΤΗ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ να είναι οι ΓΝΗΣΙΕΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ KATOXOY/ΩΝ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον κάτοχο)
 • ENTYΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ECO CARS ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ για μεταφορά με γερανό
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ. Αυτοκινήτου από ΙΔΙΩΤΗ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στην ΕΦΟΡΙΑ

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ από ΕΦΟΡΙΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ της ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς να γράφει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον κάτοχο)
 • ENTYΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ECO CARS ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ για μεταφορά με γερανό
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΟΕ-ΕΕ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


Έγγραφα απαραίτητα ΦΟΡΤΗΓΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΟΕ-ΕΕ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Έγγραφα απαραίτητα ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


Έγγραφα απαραίτητα ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΑΕ-ΕΠΕ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στην ΕΦΟΡΙΑ