Έγγραφα απαραίτητα ΤΑΞΙ για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από ΙΔΙΩΤΗ .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.