Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ. Αυτοκινήτου από ΙΔΙΩΤΗ με ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • 2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ να είναι οι ΓΝΗΣΙΕΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ KATOXOY/ΩΝ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον κάτοχο)
 • ENTYΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ECO CARS ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ για μεταφορά με γερανό
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

Έγγραφα απαραίτητα για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ. Αυτοκινήτου από ΙΔΙΩΤΗ από ΑΚΙΝΗΣΙΑ στην ΕΦΟΡΙΑ

 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ από ΕΦΟΡΙΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ της ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ χωρίς να γράφει ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ (σε περίπτωση που το παραδώσει άλλος από τον κάτοχο)
 • ENTYΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ECO CARS ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ για μεταφορά με γερανό
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.